நூலக ஆட்டோமேஷன்:

நூலகச் செயல்பாடுகள் "AUTOLIB" எனப்படும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நூலக மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி, நூலகத்தின் உள் செயல்பாடுகளுக்கான பின்வரும் முக்கிய தொகுதிக்கூறுகளுடன் தானியக்கமாக்கப்படுகின்றன:

 • கையகப்படுத்துதல் அமைப்பு
 • பட்டியல் அமைப்பு
 • சுழற்சி அமைப்பு
 • பருவ இதழ்கள்
 • OPAC

OPAC [ஆன்-லைன் பொது அணுகல் பட்டியல்]:
ஆன்லைன் பொது அணுகல் பட்டியல் நூலகத்தில் கிடைக்கும் புத்தகங்கள், அறிக்கைகள் மற்றும் பத்திரிகைகளின் நூலியல் தரவுத்தளங்களை அணுக அனுமதிக்கிறது. குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தேடலைக் குறைக்கக்கூடிய பூலியன் ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி வார்த்தை அடிப்படையிலான தேடல் வசதியை அட்டவணை உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த அட்டவணையின் கூடுதல் அம்சங்கள்:

 • நூலகத்தில் சமீபத்திய சேர்த்தல்களின் அவ்வப்போது பட்டியல்.
 • உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குச் சரிபார்க்கப்பட்ட பொருட்களைக் காணலாம்.
 • உலாவும்போதும் தகவல்களைத் தேடும்போதும் புத்தகங்களின் நிலை குறித்த விவரங்களை அணுகலாம்.

பின்வரும் IP முகவரி மற்றும் விருப்பங்களின் கீழ் LAN மூலம் கிடைக்கும் இன்ட்ரா-நெட் வசதியைப் பயன்படுத்தி OPAC ஐ அணுகலாம்:
சிறப்பு சேவைகள்

 • இணைய OPAC சேவை
 • தானியங்கி சுழற்சி சேவை
 • தகவல் பலகை சேவை
 • தற்போதைய விழிப்புணர்வு சேவை

குறிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி

சட்ட நூலகத்தின் மிகவும் திறமையான ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள் குழு நூலகம் திறந்திருக்கும் பெரும்பாலான மணிநேரங்களில் குறிப்பு மேசையில் பணியாற்றுகிறது. அவர்கள் முதன்மையாக சட்டக் கல்லூரியின் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு சேவை செய்கிறார்கள்.

ஆராய்ச்சி வகுப்புகள்

சிறந்த ஆராய்ச்சி திறன்கள் சட்ட நடைமுறைக்கு இன்றியமையாதவை. சட்ட நூலகம் சட்டக் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் மூலம் வலுவான ஆராய்ச்சி திறன்களின் வளர்ச்சியை தீவிரமாக ஊக்குவிக்கிறது.

ஆன்லைன் சட்ட தரவுத்தள பயிற்சி

ஆன்லைன் தரவுத்தளத்தை அணுகுவதற்கான தளப் பயிற்சித் திட்டத்தில், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே ஆன்லைன் சட்டத் தரவுத்தளங்களை நூலகம் மேம்படுத்துகிறது.