3 ஆண்டு (பி.எல்.) / 5 ஆண்டு (பி.ஏ. பி.எல்.) பட்டப் படிப்புக்கான சேர்க்கை, கவுன்சிலிங் மூலம் கல்வித் தகுதியின் அடிப்படையில் அமையும்.

More Details Visit:மேலும் விவரங்களுக்கு www.tndalu.ac.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்

Skip to content